RD Bučovice – kontrolní iontové měření

RD Bučovice – kontrolní iontové měření

Vyp Od iontovy-dum

Iontové stavební řešení

Od roku 2020 probíhá postupná rekonstrukce 400 let starého domu, kde jsem aplikoval sytém iontové řešení. Cílem iontového řešení bylo zachovat v interiéru domu po dokončení rekonstrukce maximální hodnoty vzdušných záporných iontů.

Záporné ionty jsou elektricky záporně nabité částice vzduchu. Představují významný prvek v působení na lidské zdraví a délku života. Záporné ionty váží na škodlivé mikroorganismy a rozkládají je. Čím více záporných iontů, tím příznivější je prostředí pro lidi, zvířata a rostliny. Pokud chcete zůstat zdraví a v pohodě, musíte se obklopit dostatečným množstvím záporných iontů.

Jaké jsou výsledky v domě po částečné rekonstrukci?

První kontrolní iontové měření

Rekonstrukce domu není zcela dokončená. Přízemí již prošlo kompletní rekonstrukcí, je plně vybaveno a obýváno několik měsíců. Omítky jsou vápenocementové, podlaha keramická dlažba, vyhřívání je zajištěno nástěnnými topnými tělesy. V přízemí je wifi zařízení pro bezdrátový přenos signálu.

V 08/2022 jsem provedl měření vzdušných lehkých záporných iontů. Naměřená hodnota představuje množství iontů na 1 cm3 vzduchu, který dýcháte. V běžných domech a bytech jsou hodnoty velmi nízké, zejména v moderních pasivních domech a objektech vybavených rekuperací a klimatizací.  Pro zdraví prospěšnou se považuje koncentrace záporných iontů min. 1.000 i-/cm3.

V tabulce jsou uvedeny běžné hodnoty v různém prostředí

V RD Bučovice jsem naměřil tyto hodnoty:

  • Kuchyň: 1.120 i-/cm3
  • Obývací pokoj: 2.120 i-/cm3
  • U wifi zařízení v OP: 2.130 i-/cm3
  • Na zahradě u domu: 580 i-/cm3

 Naměřená koncentrace vzdušných iontů je poměrně vysoká, díky použité iontové aplikaci během výstavby. Není důležité, jaký konstrukční materiál použijete na obvodový plášť budovy a venkovní zateplení, podstatné jsou konečné povrchové úpravy a správně provedené uzemnění vnitřních povrchů a prostor.

Wifi router nesnižuje vzdušné vitamíny

Všeobecně se tvrdí, že bezdrátový rozvod wifi signálu je škodlivý pro zdraví. Tento test a měření ukazuje, že tomu tak není.

Co jsou záporné ionty?

 Lidé kdysi žili v čisté přírodě s vysokou koncentrací vzdušných vitamínů než máme dnes. Pokud by se provedly potřebné úpravy v domech, ušetřilo by se až 30 % nákladů na zdravotnictví.

Lidský organizmus má záporný náboj. Pobyt v prostředí s nízkou koncentrací záporných iontů, nebo vysokým podílem kladných iontů, je pro nás škodlivý. A to se dnes děje.

Dnešní domy, byty a kanceláře jsou postaveny a vybaveny z materiálů, které odčerpávají přirozené vzdušné záporné ionty. Pro zdraví prospěšnou se považuje koncentrace záporných iontů min. 1.000 i-/cm3. V kancelářích, ve školách, nebo v supermarketech, jsou hodnoty nižší než 150 i-/cm3. U PC 90, v autě cca 150 i-/cm3 (proto za volantem usínáme).

Zdravotní přínos záporných iontů →

Pokud uvažujete o změně prostředí, ve kterém žijete, kontaktujte nás. Navrhneme vám optimální řešení a cenovou nabídku.

Iontové řešení jsem aplikoval na dvou stavbách a výsledky potvrzují, že je účinné.

Jiří Matějka – www.iontovydum.info

 2,891 total views,  1 views today