Co jsou záporné ionty

Co jsou záporné ionty

Vyp Od iontovy-dum

Lidé kdysi žili v čisté přírodě s vysokou koncentrací vzdušných vitamínů než máme dnes. Pokud by se provedly potřebné úpravy v domech, ušetřilo by se až 30 % nákladů na zdravotnictví.

Záporné ionty jsou elektricky záporně nabité částice vzduchu. Představují významný prvek v působení na lidské zdraví a délku života. Záporné ionty váží na škodlivé mikroorganismy a rozkládají je. Čím více záporných iontů, tím příznivější je prostředí pro lidi, zvířata a rostliny. Pokud chcete zůstat zdraví a v pohodě, musíte se obklopit dostatečným množstvím záporných iontů.

Vzdušné ionty jsou citlivé na šokový náraz elektrického proudu a atmosférické změny. Například při změnách tlaku, nebo teplotě, mohou ionty unikat z atomů. Zvyšuje se tak počet kladně nabitých iontů ve vzduchu. Několik hodin před bouřkou bývá nízký atmosférický tlak. Ten způsobuje nárůst hladiny kladných iontů až na úroveň přesahující 5.000 iontů na cm3. Naopak, během bouřky se zvyšuje hladina záporných iontů na několik tisíc na cm3, zatímco počet pozitivních iontů klesne pod 500 na cm3.

Rovnováha záporných a kladných kyslíkových iontů

Rovnováha záporných a kladných iontů ve vzduchu může být snadno narušena. Iontová rovnováha je vyjádřena iontovým koeficientem, který byl v atmosféře Země před tisíci lety >1,4. Dnes se snížil na hodnotu cca 1,15. Příčinou snížení je znečištění atmosféry a moderní způsob života, zejména ve městech. V průmyslových lokalitách je iontový koeficient <1. Iontovou rovnováhu v budovách narušují kovové a plastové konstrukce, elektrické rozvody, klimatizace, rekuperace, syntetické podlahy, omítky, malby a nízká vlhkost vzduchu.

Současný Iontový koeficient 1,15–1,25 je považovaný za neutrální. Hodnoty pod 1,15 jsou zdraví méně prospěšné, hodnoty nad 1,25 jsou pro zdraví velmi prospěšné. Lidský organizmus je nabitý záporně, proto čím vyšší je iontový koeficient, tím příznivější je prostředí pro lidi, zvířata a rostliny.

Vysoký iontový koeficient až 1,85–2,45 jsem měřil v některých jeskyních (Evina jeskyně, Býčí skála, Iontový tunel, labyrint Ravne apod). http://www.wmmagazin.cz/category/vzdusne-vitaminy/

Zdravé bydlení

Lidský organizmus má záporný náboj. Pobyt v prostředí s nízkou koncentrací záporných iontů, nebo vysokým podílem kladných iontů, je pro nás škodlivý. A to se dnes děje.

Dnešní domy, byty a kanceláře jsou postaveny a vybaveny z materiálů, které odčerpávají přirozené vzdušné záporné ionty. Pro zdraví prospěšnou se považuje koncentrace záporných iontů min. 1.000 i-/cm3. V kancelářích, ve školách, nebo v supermarketech, jsou hodnoty nižší než 150 i-/cm3. U PC 90, v autě cca 150 i-/cm3 (proto za volantem usínáme).

Pokud uvažujete o změně prostředí ve kterém žijete, kontaktujte nás. Navrhneme vám optimální řešení a cenovou nabídku.

 

 12,389 total views,  3 views today