Vhodné a nevhodné materiály

Vhodné a nevhodné materiály

Vyp Od iontovy-dum

Na koncentraci iontů v budovách mají podstatný vliv použité stavební materiály. Z tohoto hlediska se posuzuje elektrická vodivost a relativní permitivita. Relativní permitivita (dříve dielektrická konstanta) je veličina vyjadřující vlastnosti daného materiálu v prostředí. Relativní permitivita je konstanta stavebních hmot, která vyjadřuje, kolikrát se elektrická síla v prostředí zmenší nebo zvětší. V případě vzdušných záporných iontů to znamená, jaká bude výsledná koncentrace kladných a záporných iontů například v ložnici, kuchyni, nebo v obývacím pokoji.

Faktory ovlivňující koncentraci záporných iontů v budovách

Chceme – li dosáhnout příznivého elektroiontového mikroklimatu, je nutné vybavit místnosti materiály s vysokou relativní permitivitou. Použitím umělých materiálů, jako jsou podlahové krytiny z PVC a polyethylenu, či čalounění a koberce ze syntetických materiálů, vytvoříme povrch, který není schopen převzít záporný náboj.

V případě maleb doporučuji přidání čistého vápna (cca 30 %) nebo kaolinu do nátěrů na stěny. Vhodné jsou speciální nátěry na podporu záporných iontů. Pro podlahy je vhodné použít dřevěné nebo korkové obklady (s přírodní povrchovou úpravou), ty mají vyšší permitivitu a vyšší úroveň povrchové vodivosti.

Vliv má také struktura povrchu materiálu. Je – li povrch nerovný a drsný, velikost kontaktní plochy je v podstatě větší a pravděpodobnost zániku iontů se zvyšuje. Použitím stavebních materiálů jako je kov, ocel či beton dojde k vytvoření tzv. Faradayovy klece, která odstiňuje elektrické pole. V prostou bez elektrického pole se záporné ionty téměř nejsou schopny vytvořit, proto se doporučuje provést potřebné úpravy konstrukcí a povrchových úprav.

Materiály prospěšné pro záporné ionty

Materiály v interiéru můžeme rozdělit do 4 skupin podle toho jakou mají míru povrchové vodivosti na schopnost pohlcovat lehké záporné ionty. Čím je vyšší procento, tím je materiál vhodnější:

  1. materiály pohlcující více jak 60 % lehkých záporných iontů: čerstvé pálené cihly bez povrchové úpravy, překližka bez povrchové úpravy, čalounická potahová bavlněná látka.
  2. materiály pohlcující 41–60 % lehkých záporných iontů: přírodní dřevo hladce opracované, čerstvá cementovápenná omítka, vlněný tkaný koberec, hliníkový plech, lakovaný ocelový plech, křídový papír, suché vyzrálé cihly, balicí papír, vysušená sádrová omítka.
  3. materiály pohlcující 21–40 % lehkých záporných iontů: papírová tapeta, syntetický koberec, měděný plech, vysušená cementovápenná omítka, přírodní korek bez povrchové úpravy.
  4. materiály pohlcující 20 % a méně lehkých záporných iontů: umakart, lakovaný korek s tvrzeným povrchem, nerezová ocel, mosazný plech, lino PVC, dřevotřísková deska se syntetickou dýhou, syntetická záclonovina, sklo tabulové.

Velmi nepříznivý vliv na tvorbu iontů má použité vzduchotechnické zařízení. V klimatizovaných objektech dochází ke snižování koncentrace lehkých záporných iontů. Klimatizace a rekuperace zajistí vzduch bez fyzikální, chemické a mikrobiální kontaminace, ale také jej zbaví jeho přirozené složky, a to vzdušných záporných iontů.

Vlastnosti vybraných materiálů

Pro použití v interiéru domu jsou nejvhodnější materiály s relativní permitivitou 6 (7) a vyšší.

Vliv ionizace vzduchu na člověka

Ionizace vzduchu má vliv na člověka zejména při vdechování, tedy v plicích. K přímému působení dochází také na povrchu těla, kůží. Ionty mohou působit na člověka kladně, ale i nepříznivě. Je tedy velice podstatné, zdali v interiéru převládají kladné nebo záporné ionty. Vzhledem k tomu, že člověk tráví v interiéru většinu svého času, měl by být kladen důraz na správnou koncentraci záporných iontů v tomto prostředí.

Při vysoké koncentraci kladných iontů dochází k jejich vnikání do plic. Dále se tyto ionty mohou dostat do krve a do organismu, kde mohou působit nepříznivě na lidské zdraví.

Pro člověka je tedy důležité co nejvíce potlačit tvorbu kladných iontů a podporovat tvorbu záporných iontů, které působí příznivě na jeho zdraví.

Pokud uvažujete o změně prostředí ve kterém žijete, kontaktujte nás. Navrhneme vám optimální řešení a cenovou nabídku.

 15,922 total views,  4 views today