☺Iontový certifikát – RD Frýdlant nad Ostravicí

☺Iontový certifikát – RD Frýdlant nad Ostravicí

Vyp Od iontovy-dum

Hodnota nad 1.000 i-/cmse považuje za významný zdravotní přínos. Při výstavbě nebo rekonstrukci je vhodné zjistit koncentraci vzdušných iontů před zahájením a po ukončení prací.

Iontový test rodinného domu

Na požádání výrobce majitelů RD jsem provedl měření záporných iontů na zahradě a ve vnitřních místnostech.

Vysoká koncentrace vzdušných záporných iontů neutralizuje viry, bakterie a houby, což prospívá nejenom lidem, ale také výrobkům z přírodních materiálů. V přikrývkách, matracích, polštářích, závěsech, kobercích apod., vyrobených z přírodních materiálů, nemohou škodlivé mikroorganizmy dlouho přežívat.

Průběh iontového testu

Součástí měření je zjištění koncentrace vzdušných kyslíkových iontů v místnostech. Měření obsahuje hodnoty záporných a kladných iontů, výsledný koeficient, vlhkost vzduchu a úroveň ionizace.

Použité materiály a povrchy

Samostatný rodinný dům stojí na velkém pozemku v okrajové části zástavby. Konstrukce domu je cihelná, omítky vápenocementové a břízolit, podlahy dřevěné a keramické. Dům byl postavený v 50.letech a je podsklepený.

Důležité je zjistit elektrické vlastnosti εr povrchových materiálů. V rodinném domě jsou tyto materiály:

  • Podlaha: dřevěná – εr 8
  • Podlaha: keramická – εr 6-7
  • Strop: omítka vápenocementová – εr 4-5
  • Stěny: vápenocementové – εr 4-5
  • Okna a dveře: dřevěná – εr 15

V rodinném domě jsou povrchy, které více podporují (nevybíjí) vzdušné záporné ionty. Doporučená minimální hodnota povrchových materiálů je ε7.

Měření vzdušných iontů a iontový koeficient

Měření vzdušných iontů se provádí na různých místech. Zjišťují se hodnoty kladných a záporných iontů. Z výsledků je stanoven průměr, který je použit pro výpočet iontového koeficientu. Hodnoty 1,15–1,25 jsou považovaný za neutrální. Hodnoty pod 1,15 jsou méně prospěšné, hodnoty nad 1,25 jsou velmi prospěšné.

Výsledný iontový koeficient: 1,53

Mikroklima v rodinném domě je příznivé. Použité stavební materiály mají poměrně vysokou relativní permitivitu.

Měření teploty, vlhkosti vzduchu a ionizace

Ionizující záření vzniká při radioaktivním rozpadu, vlivem kosmického záření nebo jej lze vytvořit uměle. Působení ionizujícího záření poškozuje organickou tkáň a může způsobit mutace, rakovinu, nemoc z ozáření i smrt. Využití ionizujícího záření je ve více lidských oborech, například v lékařství nebo výzkumu. Ionizující záření způsobuje podzemní plyn radon.

  • Ionizující záření: 0,06 µSv/h

V lokalitě rodinného domu je riziko ionizujícího záření nízké. Naměřená hodnota je v souladu v radonovou mapou, kterou vydává Česká geologická služba.

Vlhkost vzduchu je důležitá pro vyšší koncentrace iontů. Vodní kapénky a pára zvyšují koncentraci vzdušných záporných iontů. Pokud jsou v prostředí materiály s nízkou hodnotou relativní permitivitou, pak vodní film působí jen minimálně. V obytných místnostech by měla být vlhkost vzduchu ideálně 45-55 %. Ve rodinném domě byly naměřeny tyto hodnoty:

  • Vnitřní teplota a vlhkost vzduchu: 21,2 °C, 58 %

Vzdušná vlhkost prostředí v rodinném domě je optimální.

Vydání Protokolu a doporučení

V rodinném domě V provozním skladu jsou poměrně vysoké hodnoty vzdušných záporných iontů, což potvrzuje výsledný iontový koeficient. Skladba použitých povrchů (podlahy, stěny, strop) nevyžaduje další úpravy.

Na základě výsledků měření byl vystaven Protokol o měření vzdušných záporných iontů.

Měření provedl a protokol vydal Jiří Matějka – stavební poradce. Více informací najdete na webové stránce http://iontovydum.info/category/certifikat/, nebo http://www.wmmagazin.cz/stavebni-poradce/

http://www.iontovydum.info
http://www.geologicke-mapy.cz/radon/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Syndrom_nezdravých_budov
http://www.wmmagazin.cz/stavebni-poradce/
http://www.wmmagazin.cz/2584-2/

Pokud uvažujete o změně prostředí ve kterém žijete, kontaktujte nás. Navrhneme vám optimální řešení a cenovou nabídku.

Jiří Matějka, Tel: +420 777 770 609

 13,114 total views,  2 views today