☺Iontový certifikát: RD Týnec nad Labem 2

☺Iontový certifikát: RD Týnec nad Labem 2

Vyp Od iontovy-dum

Dva iontové testy rodinného domu. Hodnota nad 1.000 i-/cmse považuje za významný zdravotní přínos. Při výstavbě nebo rekonstrukci je vhodné zjistit koncentraci vzdušných iontů před zahájením a po ukončení prací.

Dva Iontové testy rodinného domu

Na požádání majitelů domu jsem provedl dvě měření záporných iontů ve vnitřních místnostech RD u Týnce nad Labem. První měření se uskutečnilo 03/2021 a druhé 10/2021.   

V interiéru dnes trávíme 90 % svého času a vzduch v místnosti, kde se právě nacházíme, ovlivňuje náš psychický i fyzický stav. Čím vyšší je koncentrace iontů ve vzduchu, tím je vzduch čerstvější a každému se lépe dýchá.

Vysoká koncentrace vzdušných záporných iontů neutralizuje viry, bakterie a houby, což prospívá nejenom lidem, ale také výrobkům z přírodních materiálů. V přikrývkách, matracích, polštářích, závěsech, kobercích apod., vyrobených z přírodních materiálů, nemohou škodlivé mikroorganizmy dlouho přežívat.

Účelem měření bylo zjistit, jestli může klimatizace s rekuperací vzduchu ovlivnit vnitřní prostředí domu.

Průběh iontového testu

Součástí měření je zjištění koncentrace vzdušných kyslíkových iontů v místnostech. Měření obsahuje hodnoty záporných a kladných iontů, výsledný koeficient, vlhkost vzduchu a úroveň ionizace.

Použité materiály a povrchy

Rodinný dům stojí na velkém pozemku v okrajové části zástavby. Konstrukce domu je dřevěná, tepelná izolace je polystyren a omítky tenkovrstvé. Dům má v místnostech rozvody z centrální klimatizace a rekuperace, která byla při měření v provozu.

Důležité je zjistit elektrické vlastnosti εr povrchových materiálů. V rodinném domě jsou tyto materiály:

  • Podlaha: dřevěná – εr 8
  • Podlaha: keramická – εr 6-7
  • Stěny: sádrokarton – εr 5-8
  • Stěny: dřevěný obklad – εr 5-6
  • Strop: sádrokarton – εr 5-8
  • Omítky: tenkovrstvé – εr 4
  • Okna a dveře: dřevěná – εr 15
  • Tepelná izolace: polystryren –εr 2-3

V rodinném domě jsou různé povrchy, které více či méně vybíjejí vzdušné záporné ionty. Doporučená minimální hodnota povrchových materiálů je ε7.

Měření vzdušných iontů a iontový koeficient

Měření vzdušných iontů se provádí na různých místech. Zjišťují se hodnoty kladných a záporných iontů. Z výsledků je stanoven průměr, který je použit pro výpočet iontového koeficientu. Hodnoty 1,15–1,25 jsou považovaný za neutrální. Hodnoty pod 1,15 jsou méně prospěšné, hodnoty nad 1,25 jsou prospěšné.

První měření v březnu 2021

V domě byla zapnuta klimatizace s rekuperací vzduchu.

→ Výsledný iontový koeficient: 1,03

Mikroklima v rodinném domě je méně příznivé. Zánik (vybíjení) záporných iontů způsobuje centrální klimatizace s rekuperací vzduchu.

 

Druhé měření v říjnu 2021

V domě byla klimatizace s rekuperací vzduchu vypnuta.

→ Výsledný iontový koeficient: 6,21

Mikroklima v rodinném domě se po odstavení klimatizace a rekuperace vzduchu se výrazně zlepšilo. Prospěšné záporné kyslíkové ionty nejsou „vybíjeny“ klimatizací a v rekuperačním potrubí. Vysokou koncentraci iontů je možné zachovat vhodnou malbou stěn, které zvyšují počet zdraví prospěšných iontů ve vzduchu. Neméně důležité je udržovat v místnostech čistotu (vytírat prach pod nábytkem a lůžky vlhkou utěrkou apod). Velmi prospěšné je časté větrání.

Měření teploty, vlhkosti vzduchu a ionizace

Ionizující záření vzniká při radioaktivním rozpadu, vlivem kosmického záření nebo jej lze vytvořit uměle. Působení ionizujícího záření poškozuje organickou tkáň a může způsobit mutace, rakovinu, nemoc z ozáření i smrt. Využití ionizujícího záření je ve více lidských oborech, například v lékařství nebo výzkumu. Ionizující záření způsobuje podzemní plyn radon.

  • Ionizující záření: 0,15 a 0,11 µSv/h

V lokalitě rodinného domu je riziko ionizujícího záření nízké. Naměřená hodnota je v souladu v radonovou mapou, kterou vydává Česká geologická služba.

Vlhkost vzduchu je důležitá pro vyšší koncentrace iontů. Vodní kapénky a pára zvyšují koncentraci vzdušných záporných iontů. Pokud jsou v prostředí materiály s nízkou hodnotou relativní permitivitou, pak vodní film působí jen minimálně. V obytných místnostech by měla být vlhkost vzduchu ideálně 45–55 %. V rodinném domě byly při dvou testech naměřeny tyto hodnoty:

  • Vnitřní teplota a vlhkost vzduchu: cca 21,5 °C, 37 % a 51 %

Vzdušná vlhkost prostředí v rodinném domě je důležitá pro zachování vysoké koncentrace prospěšných záporných iontů.

Vydání Protokolu a doporučení

První měření: V rodinném domě jsou poměrně nízké hodnoty vzdušných záporných iontů, což potvrzuje výsledný iontový koeficient. Skladba použitých povrchů (podlahy, stěny, strop) nevyžaduje další velké úpravy. Doporučuji použít malby a nátěry, které zvyšují počet zdraví prospěšných iontů ve vzduchu. Doporučuji časté větrání, a v co nejnižší míře používat klimatizaci. Zánik (vybíjení) záporných iontů způsobuje centrální klimatizace s rekuperací vzduchu.

Druhé měření: V rodinném domě je velmi příznivý poměr vzdušných záporných a kladných iontů, což potvrzuje výsledný iontový koeficient.

Na základě výsledků měření byl vystaven Protokol o měření vzdušných kyslíkových záporných iontů.

Závěrem

Lidé kdysi žili v čisté přírodě s vysokou koncentrací vzdušných vitamínů než máme dnes. Pokud by se provedly potřebné úpravy v domech, ušetřilo by se až 30 % nákladů na zdravotnictví.

Existují způsoby, jak udržet vyšší koncentraci záporných iontů v postavených bytech a domech. Nejlepší rozhodnutí však je, realizovat tzv. „iontové aplikace“ již při výstavbě rodinného domu. V současné době jsem realizoval „iontové aplikace“ při rekonstrukci jednoho staršího domu u Bučovic a výstavbě nového domu na Blanensku. Více informací najdete na našem webu: www.iontovydum.info, nebo v časopise WM magazín.cz

Vzdušné záporné ionty vznikají přirozeně nebo jsou vyrobeny uměle (tzv. el. ionizátory apod.). Přirozeně vzniklé ionty dokáže lidský organizmus vstřebat a využít pro svůj prospěch, na rozdíl od uměle vyráběných záporných iontů, které organizmus nedokáže vstřebat (proto jsou ionizátory dobré jen jako čističky vzduchu). Celý článek zde → Test ionizátoru a záporné ionty – wmmagazin.cz

Měření provedl a protokol vydal Jiří Matějka – stavební poradce. Více informací najdete na webové stránce http://iontovydum.info/category/certifikat.

http://www.wmmagazin.cz/zdrave-bydleni/

Pokud uvažujete o změně prostředí, ve kterém žijete, kontaktujte nás. Navrhnu vám optimální řešení a cenovou nabídku.

Jiří Matějka, stavitel

Iontový dům | Facebook

 3,422 total views,  2 views today