☻Iontový certifikát – RD Týnec nad Labem

☻Iontový certifikát – RD Týnec nad Labem

Vyp Od iontovy-dum

Hodnota nad 1.000 i-/cmse považuje za významný zdravotní přínos. Při výstavbě nebo rekonstrukci je vhodné zjistit koncentraci vzdušných iontů před zahájením a po ukončení prací.

Iontový test rodinného domu

Na požádání výrobce majitelů RD jsem provedl měření záporných iontů ve vnitřních místnostech.

Vysoká koncentrace vzdušných záporných iontů neutralizuje viry, bakterie a houby, což prospívá nejenom lidem, ale také výrobkům z přírodních materiálů. V přikrývkách, matracích, polštářích, závěsech, kobercích apod., vyrobených z přírodních materiálů, nemohou škodlivé mikroorganizmy dlouho přežívat.

Průběh iontového testu

Součástí měření je zjištění koncentrace vzdušných kyslíkových iontů v místnostech. Měření obsahuje hodnoty záporných a kladných iontů, výsledný koeficient, vlhkost vzduchu a úroveň ionizace.

Použité materiály a povrchy

Samostatný rodinný dům stojí na velkém pozemku v okrajové části zástavby. Konstrukce domu je dřevěná, tepelná izolace je polystyren a omítky tenkovrstvé. Dům má v místnostech rozvody z centrální klimatizace a rekuperace, která byla při měření v provozu.

Důležité je zjistit elektrické vlastnosti εr povrchových materiálů. V rodinném domě jsou tyto materiály:

  • Podlaha: dřevěná – εr 8
  • Podlaha: keramická – εr 6-7
  • Stěny: sádrokarton – εr 5-8
  • Stěny: dřevěný obklad – εr 5-6
  • Strop: sádrokarton – εr 5-8
  • Omítky: tenkovrstvé – εr 4
  • Okna a dveře: dřevěná – εr 15
  • Tepelná izolace: polystyrren –εr 2-3

V rodinném domě jsou různé povrchy, které více či méně vybíjejí vzdušné záporné ionty. Doporučená minimální hodnota povrchových materiálů je ε7.

Měření vzdušných iontů a iontový koeficient

Měření vzdušných iontů se provádí na různých místech. Zjišťují se hodnoty kladných a záporných iontů. Z výsledků je stanoven průměr, který je použit pro výpočet iontového koeficientu. Hodnoty 1,15–1,25 jsou považovaný za neutrální. Hodnoty pod 1,15 jsou méně prospěšné, hodnoty nad 1,25 jsou velmi prospěšné.

Výsledný iontový koeficient: 1,03

Mikroklima v rodinném domě je méně příznivé. Zánik (vybíjení) záporných iontů způsobuje centrální klimatizace s rekuperací vzduchu.

Měření teploty, vlhkosti vzduchu a ionizace

Ionizující záření vzniká při radioaktivním rozpadu, vlivem kosmického záření nebo jej lze vytvořit uměle. Působení ionizujícího záření poškozuje organickou tkáň a může způsobit mutace, rakovinu, nemoc z ozáření i smrt. Využití ionizujícího záření je ve více lidských oborech, například v lékařství nebo výzkumu. Ionizující záření způsobuje podzemní plyn radon.

  • Ionizující záření: 0,15 µSv/h

V lokalitě rodinného domu je riziko ionizujícího záření nízké. Naměřená hodnota je v souladu v radonovou mapou, kterou vydává Česká geologická služba.

Vlhkost vzduchu je důležitá pro vyšší koncentrace iontů. Vodní kapénky a pára zvyšují koncentraci vzdušných záporných iontů. Pokud jsou v prostředí materiály s nízkou hodnotou relativní permitivitou, pak vodní film působí jen minimálně. V obytných místnostech by měla být vlhkost vzduchu ideálně 45-55 %. Ve v rodinném domě byly naměřeny tyto hodnoty:

  • Vnitřní teplota a vlhkost vzduchu: 21,5 °C, 37 %

Vzdušná vlhkost prostředí v rodinném domě je pod doporučenou hodnotou.

Vydání Protokolu a doporučení

V rodinném domě jsou poměrně nízké hodnoty vzdušných záporných iontů, což potvrzuje výsledný iontový koeficient. Skladba použitých povrchů (podlahy, stěny, strop) nevyžaduje další velké úpravy. Doporučuji použít malby a nátěry, které nevybíjejí záporné ionty. Doporučuji časté větrání, a v co nejnižší míře používat klimatizaci. Zánik (vybíjení) záporných iontů způsobuje centrální klimatizace s rekuperací vzduchu.

Na základě výsledků měření byl vystaven Protokol o měření vzdušných záporných iontů.

Měření provedl a protokol vydal Jiří Matějka – stavební poradce. Více informací najdete na webové stránce http://iontovydum.info/category/certifikat/, nebo http://www.wmmagazin.cz/stavebni-poradce/


http://www.iontovydum.info
http://www.geologicke-mapy.cz/radon/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Syndrom_nezdravých_budov
http://www.wmmagazin.cz/stavebni-poradce/
http://www.wmmagazin.cz/2584-2/

Pokud uvažujete o změně prostředí ve kterém žijete, kontaktujte nás. Navrhneme vám optimální řešení a cenovou nabídku.

Jiří Matějka, Tel: +420 777 770 609

 11,523 total views,  3 views today