☺Iontový certifikát – sklad Futons.cz

☺Iontový certifikát – sklad Futons.cz

Vyp Od iontovy-dum

Hodnota nad 1.000 i-/cmse považuje za významný zdravotní přínos. Při výstavbě nebo rekonstrukci je vhodné zjistit koncentraci vzdušných iontů před zahájením a po ukončení prací.

Iontový test skladu s přírodními výrobky

Na požádání výrobce přírodních matrací Futons.cz, jsem provedl měření záporných iontů v provozním skladu v Lysicích u Brna.

Vysoká koncentrace vzdušných záporných iontů neutralizuje viry, bakterie a houby, což prospívá nejenom lidem, ale také výrobkům z přírodních materiálů. V přikrývkách, matracích, polštářích, závěsech, kobercích apod., vyrobených z přírodních materiálů, nemohou škodlivé mikroorganizmy dlouho přežívat.

Vysokou koncentraci vzdušných záporných iontů je dobré mít u výroby a při skladování výrobků z přírodních materiálů. Než se výrobek dostane k zákazníkovi, zůstává delší dobu ve skladech. Pokud jsou skladovací prostory plné různých mikroorganizmů, je pravděpodobné, že si je přivezete do ložnice, dětského pokoje, kuchyně, nebo do spíže. Doporučení platí pro všechny přírodní produkty, matrace, koberce, závěsy, oděvy, dřevo, potraviny, koření, přísady, čaje apod.

Průběh iontového testu

Sklad s přírodními výrobky Futons.cz se nachází v cihelné budově. Podlaha je z betonové dlažby, stěny a klenutý strop je z pálených cihel. Výplně otvorů, okna a dveře, jsou dřevěné.

Použité materiály a povrchy

Důležité je zjistit elektrické vlastnosti εr povrchových materiálů. Ve skladu jsou tyto materiály:

  • Podlaha: betonová dlažba – εr 8
  • Stěny: pálená cihla bez omítky – εr 10
  • Strop: klenba z pálených cihel – εr 10
  • Dřevěná okna a dveře – εr 15

Ve skladu jsou povrchy, které minimálně eliminují vzdušné záporné ionty. Doporučená minimální hodnota povrchových materiálů je ε7.

 Měření vzdušných iontů a iontový koeficient

Měření vzdušných iontů se provádí na pěti místech. Zjišťují se hodnoty kladných a záporných iontů. Z výsledků je stanoven průměr, který je použit pro výpočet iontového koeficientu. Hodnoty 1,15–1,25 jsou považovaný za neutrální. Hodnoty pod 1,15 jsou méně prospěšné, hodnoty nad 1,25 jsou velmi prospěšné.

  • Záporné ionty/cma výsledný průměr: -2420, -2540, -2540, -4260, -3270 – průměrná hodnota -3006
  • Kladné ionty/cm3 a výsledný průměr: +1980, +2250, +1050, +3820, +2050 – průměrná hodnota + 2230
  • Výsledný iontový koeficient: 1,34

Mikroklima ve skladu Futons.cz je velmi prospěšné. Vysoká koncentrace vzdušných záporných iontů neutralizuje viry, bakterie a houby.

Měření teploty, vlhkosti vzduchu a ionizace

Ionizující záření vzniká při radioaktivním rozpadu, vlivem kosmického záření nebo jej lze vytvořit uměle. Působení ionizujícího záření poškozuje organickou tkáň a může způsobit mutace, rakovinu, nemoc z ozáření i smrt. Využití ionizujícího záření je ve více lidských oborech, například v lékařství nebo výzkumu. Ionizující záření způsobuje podzemní plyn radon.

  • Ionizující záření: 0,08 µSv/h

V lokalitě skladu v Lysicích je riziko ionizujícího záření nízké. Naměřená hodnota je v souladu v radonovou mapou, kterou vydává Česká geologická služba.

Vlhkost vzduchu je důležitá pro vyšší koncentrace iontů. Vodní kapénky a pára zvyšují koncentraci vzdušných záporných iontů. Pokud jsou v prostředí materiály s nízkou hodnotou relativní permitivitou, pak vodní film působí jen minimálně. V obytných místnostech by měla být vlhkost vzduchu ideálně 45-55 %. Ve skladu byly naměřeny tyto hodnoty:

  • Venkovní teplota a vlhkost vzduchu: 21,2 °C, 41 %
  • Vnitřní teplota a vlhkost vzduchu: 17,5 °C, 52 %

Vlhkost prostředí ve skladu Futons.cz je prospěšná pro tvorbu a zachování vzdušných záporných iontů.

Vydání Protokolu a doporučení

V provozním skladu jsou poměrně vysoké hodnoty vzdušných záporných iontů, což potvrzuje výsledný iontový koeficient. Skladba použitých povrchů (podlahy, stěny, strop) nevyžaduje další úpravy.

Vysoká koncentrace vzdušných záporných iontů v provozním skladu Futons.cz neutralizuje viry, bakterie a houby, což prospívá nejenom lidem, ale také výrobkům z přírodních materiálů.

Na základě výsledků měření byl vystaven Protokol o měření vzdušných záporných iontů.

Měření provedl a protokol vydal Jiří Matějka-stavební poradce. Více informací najdete na webové stránce http://www.wmmagazin.cz/stavebni-poradce/

http://www.geologicke-mapy.cz/radon/
http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=radon&y=600200&x=1131800&s=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Syndrom_nezdravých_budov
http://www.wmmagazin.cz/stavebni-poradce/ http://www.wmmagazin.cz/2584-2/
http://www.wmmagazin.cz/zdrave-bydleni/

Pokud uvažujete o změně prostředí ve kterém žijete, kontaktujte nás. Navrhneme vám optimální řešení a cenovou nabídku.

Iontový dům | Facebook

 10,702 total views,  4 views today